Lezingen

In De viool van mijn moeder zijn muziek en verhaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. In een multimediale lezing biedt Yvonne van den Berg de mogelijkheid om het verhaal achter het boek te leren kennen, aan de hand van geluidsfragmenten, de ontstaansgeschiedenis van het werk en persoonlijke aanvullende verhalen.

 

Via het onderstaande formulier kunt u contact opnemen. Lezingen duren 45 minuten tot een uur, indien gewenst met signeren na afloop. Kosten in nader overleg.